CITIZEN TURKISH

KETSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kentsel dönüşüm süreci en kısa olarak ifade edilmek istenirse bize göre;
 • Yapının incelenmesi ve deprem risk raporunun hazırlanması,
 • Hazırlanan raporun ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenmesi,
 • Yeni yapının müşteri taleplerine uygun olarak projelendirilmesi,
 • Proje ve ruhsat eklerine uygun olarak yapının imalatı.
 • Ancak daha kapsamlı bir bilgi sahibi olmak, hak ve kazanımlarınızı öğrenmek için bu adımları daha da genişletebiliriz. Genel yargı 12 adımda kentsel dönüşüm sürecinin anlatılması olduğu için bizde 12 adımda sizlere kentsel dönüşüm sürecini anlatmaya çalışacağız. Kentsel dönüşüm aşamaları bir çok kanun ve yönetmeliği içeren bir süreçtir. Bu sayfada yer alan bilgiler ve yazılar sizlere süreç hakkında bilgi sahibi yapabilmek içindir. Daha kapsamlı bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

  1) Kentsel Dönüşüm Kararının Alınması

  2) Kentsel Dönüşüm Firmamıza Başvuru

  Kentsel dönüşüm başvurmaya kararı alan malikler gerekli evraklarla birlikte CITIZEN TURKISH firması merkez ofisine gelerek başvurularını yapabilirler. Sektörde bir çok firma veya kişiler kendilerini yetkili, uzaman olarak tanıtmaktadır. Ancak kentsel dönüşüm raporu yazmaya yetkili firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalardır.

  3) Yapının İncelenmesi / Deprem Testi

  Firmamız evrakları tamamlanarak yapılan tüm başvuruları değerlendirmek ve deprem risk raporunu hazırlamakla sorumludur. Bu sebepten ilgili yönetmeliklerin ve idarelerin talep ettiği biçimde saha ve laboratuvar çalışmaları yapılarak Deprem Risk Raporu hazırlanır. Saha çalışmaları beton ve donatı tespit çalışmaları, zemin etüt çalışmaları, mimari ve statik proje/röleve tespit çalışmaları ile ofis ortamında tüm değerlerin toplanması ve raporun hazırlanması kısımlarından oluşmaktadır.

  4) Yapının Durumu

  ​ Firmamızca hazırlanan raporunun içeriğinde yapılan saha ve laboratuvar çalışmaları ve bunların değerlendirilmesi ile yapının deprem, sel, heyelan v.b. durumlara karşı riski tespit edilir. Raporun son kısmında RİSKLİ YAPI veya RİSKSİZ YAPI ifadesi yer alır. Riskli yapılar kentsel dönüşüm sürecinin sağladığı tüm kazanımları kullanmaya hak sahibidir. Risksiz olarak tespit edilen yapıların sağlam olduğu anlamı çıkarılamaz. Sadece Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına girmediği ifade edilir. Firmamızca hazırlanan rapor idareye teslim edilir. İlgili idare – İstanbul için ilçe belediyeleri, diğer illerde Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri- raporu inceleyerek eğer var ise eksik veya hataları yetkili firmaya bildirir. Düzeltmeler veya ek testler isteyebilir. Raporda bir noksanlık yok ise raporu onaylar ve tapuya bildirim yaparlar.

  5) Tapuya ve Maliklere Bildirim

 • Kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış yapılar için idare Tapuya bildirimde bulunulur. Tapu idareden gelen resmi yazı ile yapının bulunduğu arsa kütüğüne RİSKLİ YAPI şerhi koyarak yapıdaki tüm maliklere tebligatla durum bildirilir. Tebligatlar maliklerin adrese dayalı nüfus sisteminde kayıtlı adreslerine yapılır. Herhangi bir nedenle adres değişikliği yapmış ancak sisteme yeni adresini belirtmemiş maliklerin yazıları da adrese dayalı nüfus sistemindeki adrese eğer adreste kimse yok ise ilgili muhtarlığa teslim edilir. Tebligatta yapının Riskli yapı olarak tespit edildiği ve 15 gün içinde itiraz edilmesi gerektiği aksi takdirde 60 gün içinde yapının yıkılması gerektiği bildirilir.
 • 6) İtiraz Süreci

  Tebligat teslim edildikten sonra en geç 15 gün içinde maliklerden isteyenler rapora itiraz edebilir. İtiraz ancak yapının sağlam olduğu veya yapılan testlerin usulüne uygun olmadığı gibi gerekçelerle yapılır. İtiraz hakkı sadece tapu sahiplerine aittir. Hiç bir şekilde kiracılar itirazda bulunamaz. İtiraz sonrası rapor ilgili idarece Kentsel Dönüşüm Üst Kuruluna incelenmesi için gönderilir.

  7) Proje ve Ruhsat

  Müteahhit firma seçilmesinden sonra yapının mimari, statik, sıhhi tesisat ve elektrik projeleri hazırlanır. Hazırlanan projeler idareye teslim edilerek yapının Ruhsatı alınır. Ruhsat alma süresi ilgili ilçe belediyesine göre farklılık gösterse de 1 ay ile 6 ay arasındadır. Yapınızın depreme karşı güvensiz olduğundan dolayı yıkıldığını unutmayarak seçilecek müteahhit firmanın hazırlatacağı statik projelere dikkat edilmelidir. Hazırlan projelere ehil olmayan, deprem ve etkilerinden anlamayan mühendislerce hazırlanması durumunda yapınızın yine deprem riski ile karşı karşıya kalacağını unutmayın. Hatırlatma: CITIZEN TURKISH Kentsel Dönüşüm ve Proje Müşavirlik markamız bünyesinde kentsel dönüşüm işlemelerini firmamızdan yaptırmış tüm müteahhit veya mal sahiplerine statik proje hizmeti verilmektedir.